Nordisk enkelhet

Det är en svår balansgång att få det enkla och avskalade att bli spännande och trivsamt. Den norska möbelformgivaren och inredningsarkitekten Silje Nesdal har ett formspråk med starka influenser från finsk- och japansk formgivning. Small home - Large living säger mycket om hur hon arbetar. Det smala rummet innehåller massa intressanta lösningar för att få volym och variation på liten yta. Det är rena linjer i naturmaterial som tilltalar mig supermycket.

Bruksföremålen är precis så där enkla och sparsmakade som man bara drömmer om. Bänken Mo är magiskt vacker i sin enkelhet. Mer om Silje Nesdal hittar du här.

Tack tips till Elisabeth Heier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar